wisnu02S: ประตูเหล็กกันไฟ

วัสดุ

1. วงกบใช้แผ่นเหล็กหนา 1.5 - 1.6 มม.

    พับขึ้นรูปขนาด 50 x 100 มม. พร้อมร่องใส่ยางกันควันโดยรอบ

2. บานประตูใช้แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม. ประกอบและยึดติด

    โดยการอ๊ากด้วยไฟฟ้า

3. ภายในบานประตู กรุฉนวนใยหินกันความร้อน

    ตามมาตรฐานกำหนด

4. บานพับ Heavy Duty ชนิดมีบูทสแตนเลส จำนวน 3 ตัว/บาน

     ส่วนอุปกรณ์ติดตั้งส่วนอื่นๆ ติดตั้งตามการกำหนด

     ของผู้ออกแบบ


ขนาด ผลิตตามมตรฐานของบานประตูทั่วไป หรือผลิตตามแบบที่สถาปนิกกำหนด


 • steel door.jpg
  วัสดุ 1. วงกบใช้แผ่นเหล็กหนา1.5 - 1.6 มม. พับขึ้นรูปขนาด 50 x 100 มม. 2. บานประตูเหล็กแผ่นหนา 1.0 - 1.6 มม. ประกอบการยึดติดโดยการอ๊ากไฟฟ้า 3. ภายในบานประตูฉีดโฟม เพื่อกันเสียงส...

 • Steel Window1.jpg
  วัสดุ 1. วงกบใช้แผ่นเหล็กหนา 1.5 - 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2" x 4" 2. กรอบบานใช้แผ่นเหล็กหนา 1.0 มม. พับขึ้นรูปขนาด 1 1/2" x 3" สามารถปรับใช้ได้ทั้งลูกฟักเหล็กและลูกฟักกระจก 3. เ...

 • wisnu04.jpg
  วัสดุ 1. วงกบและกรอบบานเป็นเหล็กขึ้นรูป ตัว Z ขนาด 1" หรือ 1 1/4" มุมและรอยต่อใช้วิธีเชื่อมแบบหลอมละลาย ด้วยไฟฟ้า และขัดเรียบ 2. บานพับใช้ชนิดความฝืดในตัวหนา 3 มม. 3. มือจับล็อค...

 • BrochureWS02.jpg
  Section 1" และ 1 1/4" ทั่วไป

 • BrochureWS03.jpg
  ใช้สำหรับกรณีที่ระดับความสูงขอหน้าต่างอยู่สูงเกินกว่าจะเปิดได้ โดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งสามารถกำหนดตำแหน่งในการเปิด-ปิดได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้ได้กับหน้าต่างบานกระทุ้งและ...

 • BrochureWS04.jpg
  มือโยก-มือหมุนมาตรฐานขาเกล็ดผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี และทำการเคลือบสีสำเร็จ จึงไม่ก่อให้เกิดสนิมและเกิดความคงทนแข็งแรง สามารถเลือกใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ แบบใบเกล็ดกระจก และใบเกล็ดเหล็ก ...