ประตู wisnu01s-6

ผลิตจากเหล็กแผ่น (Cold Rolled Steel Sheet) หน้ 1 mm. เชื่อมยึด 2 ชิ้นประกบ มีช่องเกล็ด 2 ช่อง ผ่านขบวนการทางเคมีและเคลือบสีผง (Polyester Power Coating) เหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน อาคารสูง ที่ต้องการป้องกันอัคคีภัย