ประตู wisnu01s-4

ผลิตจากเหล็กแผ่น (Cold Rolled Steel Sheet) หน้ 1 mm. เชื่อมยึด 2 ชิ้นประกบ มีช่องกระจกและช่องเกล็ด ผ่านขบวนการทางเคมีและเคลือบสีผง (Polyester Power Coating) เหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน