wisnu04S: หน้าต่างเหล็ก Section

วัสดุ

1. วงกบและกรอบบานเป็นเหล็กขึ้นรูป ตัว Z ขนาด 1"

    หรือ 1 1/4" มุมและรอยต่อใช้วิธีเชื่อมแบบหลอมละลาย

    ด้วยไฟฟ้า และขัดเรียบ

2. บานพับใช้ชนิดความฝืดในตัวหนา 3 มม.

3. มือจับล็อค Satin Chome พร้อมขอสับบานหน้าต่าง

    กันสนิมด้วยวิธีการชุบซิงค์ หรือพ่นสีรองพื้นกันสนิม