wisnu03S: หน้าต่างเหล็กสำเร็จรูปอบสี

วัสดุ

1. วงกบใช้แผ่นเหล็กหนา 1.5 - 1.6 มม. พับขึ้นรูปขนาด 2" x 4"

2. กรอบบานใช้แผ่นเหล็กหนา 1.0 มม.

    พับขึ้นรูปขนาด 1 1/2" x 3"

    สามารถปรับใช้ได้ทั้งลูกฟักเหล็ก  และลูกฟักกระจก

3. เคลือบผิวสีสำเร็จ โดยใช้สีผง Polyester และอบที่

    ความร้อน 200 องศา เพื่อให้เกิดความยึดแน่นของสี

    และทนต่อการเกิดรอยขูดขีด